Her skal du melde inn avvik knyttet til Omsorgsbyggs eiendommer. Avvik og feilmeldinger skal meldes inn gjennom denne portalen. Det er viktig at avvik/feilmeldinger meldes inn kun en gang. Plasser avviket på riktig bygning i nedtrekksmenyen.Avvik skal meldes av de ressurser som er innmeldere på tjenestestedet.Alle brannvern-relaterte avvik skal meldes i OrraBrann.


 Logg på

Brukernavn
Passord